Jadwal Perkuliahan

  1. 2020-2021 JADWAL KULIAH S3 SEMESTER GANJIL http://s3pendidikan.fkip.unila.ac.id/wp-content/uploads/2023/01/2020-2021-JADWAL-KULIAH-S3-SEMESTER-GANJIL_-1.pdf
  2. 2020-2021 JADWAL KULIAH S3 SEMESTER GENAP : http://s3pendidikan.fkip.unila.ac.id/wp-content/uploads/2023/01/2020-2021-JADWAL-KULIAH-S3-SEMESTER-GENAP_-1.pdf
  3. 2020-2021 JADWAL UAS S3 SEMESTER GANJIL : http://s3pendidikan.fkip.unila.ac.id/wp-content/uploads/2023/01/2020-2021-JADWAL-UAS-S3-SEMESTER-GANJIL_-1.pdf
  4. 2021-2022 JADWAL KULIAH S3 SEMESTER GENAP 2 DAN 4 : http://s3pendidikan.fkip.unila.ac.id/wp-content/uploads/2023/01/2021-2022-JADWAL-KULIAH-S3-SEMESTER-GENAP-2-DAN-4-1.pdf
  5. 2021-2022 JADWAL KULIAH SEMESTER GANJIL 1 DAN 3 : http://s3pendidikan.fkip.unila.ac.id/wp-content/uploads/2023/01/2021-2022-JADWAL-KULIAH-SEMESTER-GANJIL-1-DAN-3-2-1.pdf
  6. 2022-2023 JADWAL KULIAH SEMESTER GANJIL 1,3 DAN 5 : http://s3pendidikan.fkip.unila.ac.id/wp-content/uploads/2023/01/2022-2023-JADWAL-KULIAH-SEMESTER-GANJIL-13-DAN-5-1.pdf